Tiếp tục triển khai công tác ứng phó, khắc phục Bão số 3 Thứ sáu, 2/8/2019 | 15:10

Tiếp tục triển khai công tác ứng phó, khắc phục Bão số 3

Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục ra Công điện khẩn số 21/CĐ-TCĐBVN yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai công tác ứng phó, khắc phục Bão số 3.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá