Tổng cục ĐBVN yêu cầu triển khai công tác ứng phó, khắc phục bão số 16 Chủ nhật, 24/12/2017 | 10:37

Tổng cục ĐBVN yêu cầu triển khai công tác ứng phó, khắc phục bão số 16

Tổng cục ĐBVN vừa có công điện khẩn yêu cầu triển khai công tác ứng phó, khắc phục bão số 16

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá