Ban Quản lý bảo trì đường bộ - Sở GTVT Lâm Đồng thông báo mời thầu Thứ ba, 31/12/2019 | 10:45

Ban Quản lý bảo trì đường bộ - Sở GTVT Lâm Đồng thông báo mời thầu

Ban Quản lý bảo trì đường bộ - Sở GTVT Lâm Đồng thông báo mời thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình Xử lý điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông tại Km66+500 -Km66+700, Km78+200-Km78+500 Quốc lộ 27C, tỉnh Lâm Đồng.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá