Sở Giao thông vận tải Điện Biên thông báo mời thầu Thứ sáu, 10/7/2020 | 16:19

Sở Giao thông vận tải Điện Biên thông báo mời thầu

Sở Giao thông vận tải Điện Biên thông báo mời thầu gói thầu Xây dựng công trình Xử lý các điểm đá rơi mất an toàn giao thông trên QL.12 đoạn qua thị xã Mường Lay tại Km95+450-Km95+600, Km97+950-Km98+080, Km98+270-Km98+500, tỉnh Điện Biên.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá