Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở Giao thông vận tải Yên Bái thông báo kết quả trúng thầu Thứ ba, 11/4/2017 | 9:44

Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở Giao thông vận tải Yên Bái thông báo kết quả trúng thầu

Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở Giao thông vận tải Yên Bái thông báo kết quả trúng thầu gói thầu Sữa chữa các hư hỏng nền, mặt đường Km271 – Km280+800 (qua trung tâm TP. Yên Bái), tỉnh Yên Bái.

  • Ngày :