Cục Quản lý đường bộ II thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thứ ba, 10/9/2019 | 16:19

Cục Quản lý đường bộ II thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Cục Quản lý đường bộ II thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Sửa chữa đột xuất đảm bảo giao thông đoạn Km84+180–Km85+00/QL.8, tỉnh Hà Tĩnh.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá