Ban quản lý, bảo trì công trình đường bộ - Sở Giao thông vận tải Bến Tre thông báo mời thầu Thứ sáu, 24/5/2019 | 16:2

Ban quản lý, bảo trì công trình đường bộ - Sở Giao thông vận tải Bến Tre thông báo mời thầu

Ban quản lý, bảo trì công trình đường bộ - Sở Giao thông vận tải Bến Tre thông báo mời thầu công trình Sửa chữa lề đường, hệ thống thoát nước đoạn từ Km0+000 đến Km0+400 (T,P), Km3+900 đến Km4+300 (T,P) và đoạn từ Km6+500 đến Km7+750 (T,P), ĐT.882, huyện Mỏ Cày Bắc.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá