Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở giao thộng vận tải Yên Bái thông báo trúng thầu Thứ hai, 14/9/2020 | 10:4

Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở giao thộng vận tải Yên Bái thông báo trúng thầu

Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở giao thộng vận tải Yên Bái thông báo trúng thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình Sửa chữa mặt cầu Yên Bái Km280+500/QL.37, tỉnh Yên Bái.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá