Ban Quản lý dự án xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông – Sở GTVT TP Đà Nẵng  thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thứ sáu, 19/7/2019 | 17:11

Ban Quản lý dự án xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông – Sở GTVT TP Đà Nẵng thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Ban Quản lý dự án xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông – Sở GTVT TP Đà Nẵng thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Sửa chữa hư hỏng cục bộ mặt đường đoạn Km916+300 - Km933+082, Quốc lộ 1.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá