Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng – Sở GTVT TP Đà Nẵng thông báo mời thầu Thứ ba, 5/5/2020 | 17:0

Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng – Sở GTVT TP Đà Nẵng thông báo mời thầu

Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng – Sở GTVT TP Đà Nẵng thông báo mời thầu gói thầu Xây lắp công trình Sửa chữa mặt đường đoạn Km4+00 đến Km23+315, Quốc lộ 14B.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá