Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp - Sở giao thông vận tải Đắk Lắk thông báo mời thầu Thứ năm, 7/11/2019 | 11:22

Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp - Sở giao thông vận tải Đắk Lắk thông báo mời thầu

Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp - Sở giao thông vận tải Đắk Lắk thông báo mời thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường đoạn Km5+200 ÷ Km6+300 Quốc lộ 27, tỉnh Đắk Lắk.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá