Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh thông báo mời thầu Thứ năm, 29/8/2019 | 10:37

Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh thông báo mời thầu

Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh thông báo mời thầu gói thầu Sửa chữa rãnh thoát nước dọc đoạn: Km371+015-Km371+335; Km391+980-Km392+420; Km392+470-Km392+690; Km393+120-Km393+500; Km395+210-Km395+470; Km395+700-Km395+900; Km407+290-Km407+430; Km408+990-Km409+125; Km411+050-Km411+200, QL15, tỉnh Hà Tĩnh.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá