Ban QLDA bảo trì đường bộ - Sở GTVT Yên Bái thông báo mời thầu Thứ ba, 28/5/2019 | 16:41

Ban QLDA bảo trì đường bộ - Sở GTVT Yên Bái thông báo mời thầu

Ban QLDA bảo trì đường bộ - Sở GTVT Yên Bái thông báo mời thầu công trình Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và hệ thống an toàn giao thông đoạn Km193 +500 -:- Km197 , Quốc lộ 32, tỉnh Yên Bái.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá