Ban Quản lý dự án 4 (Tổng cục Đường bộ VN) thông báo mời thầu Thứ tư, 22/5/2019 | 15:32

Ban Quản lý dự án 4 (Tổng cục Đường bộ VN) thông báo mời thầu

Ban Quản lý dự án 4 (Tổng cục Đường bộ VN) thông báo mời thầu gói thầu Sửa chữa hệ thống thoát nước qua khu dân cư để khắc phục ngập úng các đoạn: Km347+520 -:- Km367+233 (trái tuyến), Km354+700 -:- Km363+335 (phải tuyến), Quốc lộ 1, tỉnh Thanh Hóa

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá