Ban Quản lý dự án 5 thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thứ sáu, 17/5/2019 | 11:10

Ban Quản lý dự án 5 thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Ban Quản lý dự án 5 thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu: bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa cống ngang Km112+540 giải quyết tình trạng ngập úng, Quốc lộ 20, tỉnh Lâm Đồng.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá