Ban Quản lý bảo trì đường bộ - Sở GTVT Lâm Đồng thông báo mời thầu Thứ bảy, 18/7/2020 | 14:33

Ban Quản lý bảo trì đường bộ - Sở GTVT Lâm Đồng thông báo mời thầu

Ban Quản lý bảo trì đường bộ - Sở GTVT Lâm Đồng thông báo mời thầu gói thầu Xây lắp công trình Sửa chữa nền, mặt đường, thảm BTNN đoạn Km68 - Km71+700, Quốc lộ 27C, tỉnh Lâm Đồng.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá