Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu Thứ bảy, 26/10/2019 | 14:40

Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu

Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu gói thầu xây lắp công trình Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường các đoạn Km747+800-Km748+900; Km749+500-Km750+200; Km751+850-Km752+00; Km752+200-Km752+600; Km758+600-Km759+400; Km759+600-Km760+200 đường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An.

 • Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu

  Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu icon video icon video

  Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu gói thầu xây lắp công trình Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường đoạn Km174+00 - Km177+00; Km180+00 - Km182+00 Quốc lộ 7, tỉnh Nghệ An.

 • Ban Quản lý Bảo trì đường bộ Lào Cai - Sở Giao thông vận tải – Xây dựng tỉnh Lào Cai thông báo mời thầu

  Ban Quản lý Bảo trì đường bộ Lào Cai - Sở Giao thông vận tải – Xây dựng tỉnh Lào Cai thông báo mời thầu icon video icon video

  Ban Quản lý Bảo trì đường bộ Lào Cai - Sở Giao thông vận tải – Xây dựng tỉnh Lào Cai thông báo mời thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình Sửa chữa hệ thống an toàn giao thông đoạn Km194-Km211, Km256-Km286+400, Quốc lộ 4 tỉnh Lào Cai

 • Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu

  Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu icon video icon video

  Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu gói thầu xây lắp công trình Sửa chữa cầu Trắng Km8+688 Quốc lộ 46B, tỉnh Nghệ An.

 • Ban Quản lý Bảo trì đường bộ Lào Cai - Sở Giao thông vận tải – Xây dựng tỉnh Lào Cai thông báo mời thầu

  Ban Quản lý Bảo trì đường bộ Lào Cai - Sở Giao thông vận tải – Xây dựng tỉnh Lào Cai thông báo mời thầu icon video icon video

  Ban Quản lý Bảo trì đường bộ Lào Cai - Sở Giao thông vận tải – Xây dựng tỉnh Lào Cai thông báo mời thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình Sửa chữa hệ thống ATGT đoạn Km149 - Km195, Quốc lộ 4D, tỉnh Lào Cai.

 • Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu

  Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu icon video icon video

  Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu gói thầu xây lắp công trình Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường đoạn Km174+00 - Km177+00; Km180+00 - Km182+00 Quốc lộ 7, tỉnh Nghệ An.

 • Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu

  Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu icon video icon video

  Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu gói thầu xây lắp công trình Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường đoạn Km36+300 - Km37+700; Km43+430 - Km44+070; Km45+860 - Km46+00; Sửa chữa tường hộ lan tôn sóng đoạn Km46+270 - Km46+472 và rãnh thoát nước đoạn Km35+930 - Km36+020 (T+P); Km49+752 - Km50+00 (P); Km49+732 - Km50+260 (T); Km56+130 - Km56+300 (P) Quốc lộ 46B, tỉnh Nghệ An.

 • Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu

  Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu icon video icon video

  Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu gói thầu xây lắp công trình Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường đoạn Km12+200 - Km13+250; Km32+1000 - Km33+00; Km36+800 - Km37+400; Km40+600 - Km41+650;  rãnh thoát nước đoạn Km9+582 - Km9+697 (T); Km13+200 - Km13+280 (T) Quốc lộ 46, tỉnh Nghệ An.

 • Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu

  Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu icon video icon video

  Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu gói thầu xây lắp công trình Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường đoạn Km0+00 - Km0+800 (đoạn xuống biển Diễn Thành); Km4+450 - Km5+550; Sửa chữa rãnh thoát nước dọc đoạn Km0+320 - Km0+800 (P) Quốc lộ 7, tỉnh Nghệ An.

 • Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu

  Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu icon video icon video

  Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu gói thầu xây lắp công trình Sửa chữa cầu Trắng Km8+688 Quốc lộ 46B, tỉnh Nghệ An.

 • Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu

  Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu icon video icon video

  Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu gói thầu xây lắp công trình Sửa chữa các cầu Khe Thần Km671+434; Khe Mít Km676+430; Khe Su Km682+597; Bí Km713+417; Khe Ốc Km728+906; Sông Rộ Km747+556; Đàng Ngược Km751+829. Sửa chữa bậc lên xuống kiểm tra cầu Đông Du Km698+762; Khe Trảy Km720+641; Ung Km744+879 đường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An.

 • Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu

  Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu icon video icon video

  Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu gói thầu xây lắp công trình Sửa chữa cầu Cao Km33+736; cống Km36+406 Quốc lộ 46, tỉnh Nghệ An.

 • Cục Quản lý đường bộ II thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

  Cục Quản lý đường bộ II thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu icon video icon video

  Cục Quản lý đường bộ II thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường đoạn Km19+600 - Km23+480; Km35+950 - Km38+00; Km41+00 - Km42+00; Km46+00 - Km46+600; Km50+00 - Km50+400; Km53+300 - Km54+200; Km54+700 - Km55+100; Sửa chữa rãnh dọc đoạn Km21+700 - Km21+920 (T+P) Quốc lộ 7, tỉnh Nghệ An.

 • Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu

  Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu icon video icon video

  Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu gói thầu xây lắp công trình Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường đoạn Km36+300-Km37+700; Km43+430-Km44+070; Km45+860-Km46+00; Sửa chữa tường hộ lan tôn sóng đoạn Km46+270-Km46+472 và rãnh thoát nước đoạn Km35+930-Km36+020 (T+P); Km49+752-Km50+00 (P); Km49+732-Km50+260 (T); Km56+130-Km56+300 (P) Quốc lộ 46B, tỉnh Nghệ An.

 • Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu

  Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu icon video icon video

  Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu gói thầu xây lắp công trình Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường đoạn Km671+777 - Km672+500 Quốc lộ 1, tỉnh Quảng Bình.

 • Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu

  Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu icon video icon video

  Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu gói thầu xây lắp công trình Sửa chữa các cầu Khe Nét Km55+151; Cạn 2 Km63+314; Khe Trề Km69+409; Khe Ròon Km79+706; La Thớ Km85+217 Quốc lộ 12C, tỉnh Quảng Bình.

 • Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu

  Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu icon video icon video

  Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu gói thầu xây lắp công trình Sửa chữa các cầu: Khe Trươi Km790+585; Làng Vàng Km814+271; Khe Hà Km858+414; Pheo 3 Km895+855; Pheo 2 Km897+010; Pheo 1 Km897+605; Khe Rinh Km901+360; Hán Trìu Km905+392; Khe Mạ Km914+050 đường Hồ Chí Minh, tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình.

 • Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu

  Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu icon video icon video

  Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu gói thầu xây lắp công trình Sửa chữa nền, mặt đường, rãnh thoát nước đoạn Km812+500-Km813+200; Km814+00-Km814+600; Km815+700-Km815+900; Km816+200-Km817+00, đường Hồ Chí Minh, tỉnh Hà Tĩnh.

 • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá