Cục Quản lý đường bộ II thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thứ hai, 13/5/2019 | 11:5

Cục Quản lý đường bộ II thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Cục Quản lý đường bộ II thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Cải tạo các nút giao đoạn Km17+800 - Km18+200 (trước đàn Nam Giao) Quốc lộ 49, tỉnh Thừa Thiên Huế.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá