Ban QLDA giao thông II Thanh Hóa thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Thứ ba, 17/5/2016 | 15:0

Ban QLDA giao thông II Thanh Hóa thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Ban QLDA giao thông II Thanh Hóa thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình sửa chữa nền đường và thảm bê tông nhựa mặt đường đoạn Km17+500-Km28+200 và đoạn Km30+650-Km54+00, Quốc lộ 217, tỉnh Thanh Hóa.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá