Ban quản lý dự án vốn sự nghiệp kinh tế giao thông -  Sở GTVT Nghệ An thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thứ ba, 7/5/2019 | 10:17

Ban quản lý dự án vốn sự nghiệp kinh tế giao thông - Sở GTVT Nghệ An thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Ban quản lý dự án vốn sự nghiệp kinh tế giao thông -  Sở GTVT Nghệ An thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Sửa chữa nền, mặt đường, hệ thống ATGT đoạn Km33+00 – Km36+00, QL48, tỉnh Nghệ An.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá