Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu Thứ sáu, 25/10/2019 | 9:45

Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu

Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu gói thầu xây lắp công trình Sửa chữa nền, mặt đường, rãnh thoát nước đoạn Km792+500 - Km793+100; Km793+500 - Km794+500; Km795+050 - Km795+350; Km795+650 - Km795+750, đường Hồ Chí Minh, tỉnh Hà Tĩnh.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá