Ban quản lý dự án GTNT3 - Sở Giao thông vận tải Nam Định thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thứ tư, 31/7/2019 | 14:59

Ban quản lý dự án GTNT3 - Sở Giao thông vận tải Nam Định thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Ban quản lý dự án GTNT3 - Sở Giao thông vận tải Nam Định thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa cục bộ mặt đường đoạn Km152+600 - Km208+280, Quốc lộ 21, tỉnh Nam Định.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá