Cục Quản lý đường bộ II thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thứ ba, 15/10/2019 | 16:43

Cục Quản lý đường bộ II thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Cục Quản lý đường bộ II thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Sửa chữa cống Tế Lợi I Km97+600; cống Tế Lợi II Km98+780 và cầu Đá Phai Km114+390. Cải tạo nút giao tại Km112+350 Quốc lộ 45, tỉnh Thanh Hóa.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá