Ban Quản lý bảo trì đường bộ - Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang thông báo mời thầu Thứ sáu, 13/9/2019 | 14:32

Ban Quản lý bảo trì đường bộ - Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang thông báo mời thầu

Ban Quản lý bảo trì đường bộ - Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang thông báo mời thầu gói thầu Xây lắp công trình, Dự án Xử lý một số vị trí nguy hiểm mất ATGT trên tuyến QL.37 tại Km230+200; Km233+900-Km234+650, QL.37, tỉnh Tuyên Quang.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá