Ban Quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh Hà Nam thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu. Thứ năm, 18/7/2019 | 16:34

Ban Quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh Hà Nam thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu.

Ban Quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh Hà Nam thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Sửa chữa mặt đường đoạn Km54+800-Km55+300, Quốc lộ 21B, tỉnh Hà Nam.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá