Sở Giao thông vận tải Điện Biên thông báo mời thầu Thứ năm, 21/5/2020 | 10:44

Sở Giao thông vận tải Điện Biên thông báo mời thầu

Sở Giao thông vận tải Điện Biên thông báo mời thầu gói thầu Xây dựng công trình Xử lý điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông Km160+900/QL.12, tỉnh Điện Biên.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá