Ban Quản lý Bảo trì đường bộ Lào Cai - Sở Giao thông vận tải – Xây dựng tỉnh Lào Cai thông báo mời thầu Thứ sáu, 28/6/2019 | 15:46

Ban Quản lý Bảo trì đường bộ Lào Cai - Sở Giao thông vận tải – Xây dựng tỉnh Lào Cai thông báo mời thầu

Ban Quản lý Bảo trì đường bộ Lào Cai - Sở Giao thông vận tải – Xây dựng tỉnh Lào Cai thông báo mời thầu công trình Sửa chữa hệ thống an toàn giao thông đoạn Km89-Km137 QL.4D (đoạn Sa Pa - thành phố Lào Cai), tỉnh Lào Cai.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá