Ban QLDA đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (Sở GTVT Hưng Yên) thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Thứ ba, 3/9/2019 | 14:51

Ban QLDA đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (Sở GTVT Hưng Yên) thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Ban QLDA đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (Sở GTVT Hưng Yên) thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây lắp công trình Xử lý điểm mất ATGT đoạn Km27+00-Km28+00, Quốc lộ 39, tỉnh Hưng Yên.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá