Ban Quản lý bảo trì đường bộ - Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang thông báo mời thầu Thứ hai, 19/8/2019 | 16:19

Ban Quản lý bảo trì đường bộ - Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang thông báo mời thầu

Ban Quản lý bảo trì đường bộ - Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang thông báo mời thầu gói thầu xây dựng công trình Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường và công trình trên tuyến đoạn Km172+800 - Km175+00, Quốc lộ 37, tỉnh Tuyên Quang.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá