Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu Thứ ba, 12/5/2020 | 16:52

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu Gói thầu xây lắp công trình Sửa chữa hệ thống thoát nước đoạn Km34+600-Km35 Quốc lộ 279, tỉnh Điện Biên.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá