Ban Quản lý bảo trì đường bộ - Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang thông báo mời thầu Thứ tư, 18/9/2019 | 15:6

Ban Quản lý bảo trì đường bộ - Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang thông báo mời thầu

Ban Quản lý bảo trì đường bộ - Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang thông báo mời thầu gói thầu Xây lắp công trình, Dự án Xử lý một số vị trí nguy hiểm mất an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 2C tại Km50+300-Km50+400; Km63+800; Km64+800; Km67+300-Km67+400, tỉnh Tuyên Quang.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá