Ban Quản lý bảo trì đường bộ trực thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang thông báo mời thầu Thứ hai, 17/2/2020 | 10:52

Ban Quản lý bảo trì đường bộ trực thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang thông báo mời thầu

Ban Quản lý bảo trì đường bộ trực thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang thông báo mời thầu, gói thầu Thi công xây dựng công trình Xử lý điểm đen tai nạn giao thông tại Km258+900 - Km259+300 QL.3B, tỉnh Tuyên Quang.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá