Chi cục QLĐB I.2 tăng cường công tác bảo vệ hành lang đường bộ Thứ năm, 15/6/2017 | 15:45

Chi cục QLĐB I.2 tăng cường công tác bảo vệ hành lang đường bộ

Ngày 13/6/2017, Chi cục tiến hành kiểm tra hiện trường tuyến QL.279 phát hiện san lấp mặt bằng tại Km1+620(P), đào đất tại Km1+850 vận chuyển gây rơi vãi đất ra đường. Đặc biệt tại Km7+450 và Km10+700 mặc dù đã lập biên bản VPHC ngày 02/6/2017, nhưng tổ chức cá nhân vẫn tiếp tục vi phạm

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá