Giải tỏa hành lang trên tuyến QL.1 Thứ sáu, 19/5/2017 | 11:54

Giải tỏa hành lang trên tuyến QL.1

Thực hiện công văn số 778/CQLĐBI-QLBT ngày 14/4/2017 của Cục Quản lý đường bộ I về việc tổ chức giải tỏa hành lang an toàn đường bộ trên các tuyến quốc lộ thuộc Cục quản lý.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá