Giải tỏa hành lang ATĐB trên QL5 , đoạn qua xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên Thứ tư, 28/6/2017 | 9:4

Giải tỏa hành lang ATĐB trên QL5 , đoạn qua xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

QL 5 đoạn qua huyện Mỹ Hào - Hưng Yên người dân thường xuyên vi phạm hành lang đường bộ gây mất mĩ quan đô thị, ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

  • Ngày :