Chi cục QLDDB I.6 báo cáo kết quả bảo trì đường Hồ Chí Minh trong tháng 5 Thứ tư, 7/6/2017 | 9:56

Chi cục QLDDB I.6 báo cáo kết quả bảo trì đường Hồ Chí Minh trong tháng 5

Trong tháng 5 năm 2017 Chi cục Quản lý đường bộ I.6 đã tăng cường công tác tuần tra, tuần kiểm, kiểm tra Nhà thầu BDTX và chỉ đạo các Nhà thầu Bảo trì trên đường HCM  kết quả đạt được rất đáng được khích lệ.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá