Giải tỏa hành lang an toàn giao thông địa bàn huyện Mường Ảng - Điện Biên Thứ tư, 6/4/2016 | 9:33

Giải tỏa hành lang an toàn giao thông địa bàn huyện Mường Ảng - Điện Biên

Ngày 6/4 Chi cục quản lý đường bộ I.2 phối hợp với Công ty CPĐB 226 và chính quyền trên địa bàn huyện Mường Ảng tiến hành giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên địa bàn.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá