Giải tỏa hành lang giao thông đường bộ trên QL 38 Chủ nhật, 28/5/2017 | 12:11

Giải tỏa hành lang giao thông đường bộ trên QL 38

Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 20/4/2017 của UNBD huyện Duy Tiên về việc thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng và giữ gìn trật tự đô thị trên địa bàn huyện.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá