Grab chung tay vì an toàn thực phẩm Thứ sáu, 7/6/2019 | 15:0

Grab chung tay vì an toàn thực phẩm

Với mạng lưới đối tác nhà hàng rộng khắp, Grab sẽ góp phần tuyên truyền an toàn thực phẩm đến người dân.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá