Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp - Sở Giao thông vận tải Đắk Lắk thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thứ sáu, 3/5/2019 | 9:14

Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp - Sở Giao thông vận tải Đắk Lắk thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp - Sở Giao thông vận tải Đắk Lắk thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Sửa chữa cục bộ mặt đường và hệ thống thoát nước các đoạn Km120+800 - Km128+800 Quốc lộ 29, tỉnh Đắk Lắk.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá