Chi cục QLDB I.3 đảm bảo giao thông trên QL70 và 4E đón tết Canh Dậu Thứ hai, 23/1/2017 | 11:57

Chi cục QLDB I.3 đảm bảo giao thông trên QL70 và 4E đón tết Canh Dậu

Nhằm đảo bảo giao thông trong dịp têt Canh Dậu 2017 Chi cục QLĐB I.3 đã chỉ đạo các đơn vị thi công duy tu, sửa chữa một số điểm trên QL 70 và QL 4E.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá