Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đầu tư cho người nghèo là đầu tư cho phát triển Thứ ba, 17/10/2017 | 9:19

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đầu tư cho người nghèo là đầu tư cho phát triển

Hơn 31,8 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, góp phần giúp trên 4,5 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo. Đó là kết quả sau 15 năm (2002 – 2017) triển khai Nghị định của Chính phủ về chính sách tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác thông qua hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội.

  • Ngày :