Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam Thứ sáu, 15/12/2017 | 14:52

Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Sáng 15/12, tại Hà Nội, sau 3 ngày làm việc khẩn trương, tích cực, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã họp phiên bế mạc và ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VI nhiệm kỳ 2017 - 2022.

  • Ngày :