Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh bản anh hùng ca sáng ngời chủ nghĩa yêu nước Thứ sáu, 19/5/2017 | 8:42

Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh bản anh hùng ca sáng ngời chủ nghĩa yêu nước

Với niềm tự hào và lòng biết ơn vô hạn, hôm nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu, vị lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới,... 

  • Ngày :