Tăng cường trách nhiệm bồi thường của Nhà nước với người bị oan sai Thứ tư, 5/4/2017 | 9:10

Tăng cường trách nhiệm bồi thường của Nhà nước với người bị oan sai

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 4/4, tại Nhà Quốc hội, các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách đã thảo luận về dự án Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi).

  • Ngày :