Bảo đảm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát Thứ năm, 12/7/2018 | 11:17

Bảo đảm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát

Bảo đảm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý ngoại hối, ổn định thị trường ngoại tệ; tăng cường thanh tra đột xuất khi phát hiện vi phạm; khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 xây dựng, hoàn thiện thể chế cơ bản phục vụ cho việc xây dựng Chính phủ điện tử...

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá