Ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp Thứ ba, 23/4/2019 | 10:40

Ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá