Hoàn thiện khung pháp lý về giáo dục đại học Thứ ba, 13/3/2018 | 15:5

Hoàn thiện khung pháp lý về giáo dục đại học

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 22, sáng 13/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành phiên họp.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá