Chính phủ trả lời về nhân sự cấp cao và việc xây dựng Luật Biểu tình Thứ ba, 1/3/2016 | 10:34

Chính phủ trả lời về nhân sự cấp cao và việc xây dựng Luật Biểu tình

Thời gian gần đây, báo chí và dư luận xã hội quan tâm tới một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ. Văn phòng Chính phủ đã có trả lời cụ thể về từng nội dung.

  • Ngày :