Phiên họp thứ hai Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII Thứ sáu, 22/3/2019 | 15:29

Phiên họp thứ hai Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII

Ngày 20/3, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII họp phiên thứ hai. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII chủ trì phiên họp.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá