Đầu tư công chiếm tỉ lệ cao, tạo gánh nặng cho ngân sách Nhà nước Thứ ba, 30/10/2018 | 9:45

Đầu tư công chiếm tỉ lệ cao, tạo gánh nặng cho ngân sách Nhà nước

Đề nghị Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan tập trung rà soát các nội dung còn vướng mắc, bất cập trong Luật Đầu tư công. Trên cơ sở đó, Quốc hội xem xét, nghiên cứu có thể sửa đổi, bổ sung một số điều trong Luật, cũng như các Nghị định, Thông tư hướng dẫn cho phù hợp thực tiễn.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá