Phòng, chống tham nhũng - từ quyết tâm tới hành động Thứ ba, 2/1/2018 | 9:21

Phòng, chống tham nhũng - từ quyết tâm tới hành động

Công tác phòng, chống tham nhũng đã có chuyển biến tích cực, từ quyết tâm chính trị thành những hành động cụ thể, quyết liệt.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá