Viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên Thứ tư, 6/1/2016 | 10:4

Viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại diện các thế hệ đại biểu Quốc hội các nhiệm kỳ dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá