Bảo vệ, phát huy lợi ích quốc gia - dân tộc trong tình hình mới Thứ tư, 27/6/2018 | 11:3

Bảo vệ, phát huy lợi ích quốc gia - dân tộc trong tình hình mới

Ngày 26/6, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Trưởng ban Chỉ đạo liên ngành về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực chính trị - quốc phòng – an ninh đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, cùng đại diện các bộ, ban, ngành liên quan.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá