Xây dựng TPHCM xứng tầm “hòn ngọc chiếu sáng Viễn Đông” Thứ ba, 28/6/2016 | 8:28

Xây dựng TPHCM xứng tầm “hòn ngọc chiếu sáng Viễn Đông”

Thành phố Hồ Chí Minh cần ước mơ cao hơn, xa hơn, quyết tâm chính trị rõ ràng hơn để phát triển bứt phá, toàn diện, xứng đáng là ngọn cờ đầu của cả nước, xứng tầm là hòn ngọc chiếu sáng Viễn Đông.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá