Bế mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Thứ tư, 11/10/2017 | 14:43

Bế mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, sáng 11/10, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá