Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận sai phạm của Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa Thứ ba, 4/7/2017 | 9:24

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận sai phạm của Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa

Ngày 3/7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ra thông báo về Kỳ họp kỳ thứ 15 của Ủy ban như sau:

  • Ngày :