Khẩn trương ban hành Khung kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ, tỉnh Thứ sáu, 23/2/2018 | 9:40

Khẩn trương ban hành Khung kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ, tỉnh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương ban hành Khung kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ, Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, hoàn thành trước tháng​ Chín.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá