Tăng hiệu quả thực thi pháp lý, ngăn chặn cạnh tranh không lành mạnh Thứ sáu, 6/7/2018 | 9:26

Tăng hiệu quả thực thi pháp lý, ngăn chặn cạnh tranh không lành mạnh

Luật Cạnh tranh (sửa đổi) vừa được thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV có nhiều quy định nghiêm cấm các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, bổ sung cơ chế nhằm tăng hiệu quả thực thi của cơ quan cạnh tranh… Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2019.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá