Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 2: Bảo đảm mục tiêu tăng trưởng Thứ ba, 13/3/2018 | 10:28

Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 2: Bảo đảm mục tiêu tăng trưởng

Có biện pháp chỉ đạo quyết liệt để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng; phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất; kiểm soát tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng ngay từ đầu năm; sớm vận hành hiệu quả ba đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt... là những nội dung quan trọng tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2018 vừa được Chính phủ ban hành.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá