Thủ tướng đề nghị thanh tra việc lãnh đạo địa phương tiếp công dân Thứ năm, 17/1/2019 | 10:14

Thủ tướng đề nghị thanh tra việc lãnh đạo địa phương tiếp công dân

 Thanh tra phải góp phần lập lại kỷ cương, yên dân, phòng chống tốt tham nhũng, thanh tra để phát triển chứ không phải thanh tra gây bế tắc xã hội. Ngành phải tạo uy tín, niềm tin với toàn xã hội. Việc giải quyết khiến kiện đông người, kéo dài phải có sự chuyển biến mới trong năm nay.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá