Băn khoăn về miễn trách nhiệm hình sự luật sư không tố giác tội phạm Thứ năm, 25/5/2017 | 8:44

Băn khoăn về miễn trách nhiệm hình sự luật sư không tố giác tội phạm

Chiều 24/5, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội tiếp tục cho ý kiến vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13.

  • Ngày :