Thủ tướng: Bài học cho Đảng, Nhà nước về đào tạo cán bộ Thứ hai, 23/9/2019 | 10:33

Thủ tướng: Bài học cho Đảng, Nhà nước về đào tạo cán bộ

​ Khẳng định tầm nhìn chiến lược của Đảng và Bác Hồ về việc thành lập các Trường Thiếu sinh quân, Thủ tướng bày tỏ “rất ấn tượng” về những Thiếu sinh quân Việt Nam - một lớp cán bộ đức độ, tài năng, trung thành với Tổ quốc, “không có ai phản bội, đầu hàng, không ai bị tù tội vì tham ô, lừa đảo”.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá