Lào Cai thông qua sáp nhập Sở Giao thông Vận tải và Sở Xây dựng Thứ sáu, 22/6/2018 | 10:14

Lào Cai thông qua sáp nhập Sở Giao thông Vận tải và Sở Xây dựng

Trong hai ngày 20-21/6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XV tổ chức Kỳ họp thứ 7 xem xét các tờ trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và thông qua 18 nghị quyết về các lĩnh vực; trong đó, có nghị quyết về việc hợp nhất Sở Giao thông Vận tải và Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai thành Sở Giao thông Vận tải và Xây dựng.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá