Linh hoạt, đổi mới mạnh mẽ hoạt động của Quốc hội Thứ sáu, 29/5/2020 | 8:24

Linh hoạt, đổi mới mạnh mẽ hoạt động của Quốc hội

Sau 9 ngày làm việc, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã kết thúc đợt họp đầu tiên theo hình thức trực tuyến. Đây là lần đầu tiên trong hơn 70 năm qua, Quốc hội Việt Nam họp trực tuyến liên tục nhiều ngày.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá