Toàn văn Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 Thứ sáu, 10/3/2017 | 10:27

Toàn văn Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2

Kiên quyết không để thể chế, chính sách gây cản trở hoạt động sản xuất; tăng cường kiểm tra, giám sát hiệu quả sản xuất kinh doanh các tập đoàn; giám sát chặt chẽ việc vận chuyển gia súc, gia cầm qua biên giới; dành ít nhất 100.000 tỷ đồng cho vay lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao... Đây là những nội dung quan trọng tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2017.

  • Ngày :