Giải pháp thu hút nguồn lực từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài Thứ hai, 13/8/2018 | 9:21

Giải pháp thu hút nguồn lực từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Công tác thu hút nguồn lực từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã và đang là một trong những điểm sáng đóng góp cho các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của nhiều địa phương trên cả nước.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá