Bắc Ninh: Chiếu phim tuyên truyền ATGT nơi công cộng Thứ ba, 31/10/2017 | 9:7

Bắc Ninh: Chiếu phim tuyên truyền ATGT nơi công cộng

Để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật ATGT, xây dựng văn hóa giao thông, Bắc Ninh đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền ATGT, trong đó chú trọng đến những giải pháp tuyên truyền sáng tạo, thiết thực, hiệu quả.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá