Ra đường sợ nhất 'to còi' Thứ hai, 18/9/2017 | 10:56

Ra đường sợ nhất 'to còi'

Với nhiều người, khi ra đường, họ không chỉ sợ những hành vi lạng lách, đánh võng, phóng nhanh, vượt ẩu, “chém đầu”, “giật đít” của đám choai choai, mà nhiều khi, còn có nỗi sợ khác, đó là bệnh…to còi.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá