Những người thợ cầu đường góp vào thành công thống nhất đất nước Chủ nhật, 23/4/2017 | 9:55

Những người thợ cầu đường góp vào thành công thống nhất đất nước

Năm tháng khó phai mờ ấy, những người thợ cầu, thợ đường trong tay chỉ có vên, cuốc chim, búa tạ, tời quay tay mà vẫn luôn hoàn thành nhưng cây cầu, cung đường giúp cho bộ đội ta vận tải lương thực vũ khí tiếp viện cho miền Nam. Để có được ngày đất nước hoàn toàn giải phóng.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá