Có giấy hẹn cấp bằng, sao vẫn bị giữ xe? Thứ tư, 18/7/2018 | 14:54

Có giấy hẹn cấp bằng, sao vẫn bị giữ xe?

Khi chưa chính thức được cấp GPLX mà bạn điều khiển phương tiện trên đường thì được coi như là chưa có GPLX.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá