Mất biển số xe phía trước của ô tô có bị phạt? Thứ hai, 24/7/2017 | 16:39

Mất biển số xe phía trước của ô tô có bị phạt?

Ô tô phải được lắp đủ hai biển số xe; bao gồm loại biển số dài và biển số ngắn. Tùy thuộc vào thiết kế của xe mà chủ xe lắp biển số cho phù hợp.

  • Ngày :