Các thủ tục về sang tên xe mô tô Thứ sáu, 3/6/2016 | 9:29

Các thủ tục về sang tên xe mô tô

Đăng ký sang tên thì giữ nguyên biển số cũ (trừ biển loại 3 số, 4 số hoặc khác hệ biển thì nộp lại biển số để đổi sang biển 5 số theo quy định) và cấp giấy chứng nhận đăng ký xe cho chủ xe mới.

  • Ngày :