Công an phường được bắt lỗi rẽ không xi-nhan? Thứ ba, 24/1/2017 | 10:16

Công an phường được bắt lỗi rẽ không xi-nhan?

Công an phường (không có CSGT đứng cùng) có được quyền bắt lỗi xe rẽ không xi-nhan?

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá