Sát hạch lái xe và ai được miễn sát hạch lý thuyết? Thứ hai, 27/2/2017 | 9:30

Sát hạch lái xe và ai được miễn sát hạch lý thuyết?

Theo Điều 33, Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT về quy trình sát hạch lái xe, việc sát hạch để cấp giấy phép lái xe ô tô phải được thực hiện tại các trung tâm sát hạch lái xe có đủ điều kiện hoạt động (sau đây gọi là trung tâm sát hạch).

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá