Không chấp hành hiệu lệnh và không đội mũ bảo hiểm xử phạt thế nào? Thứ hai, 18/7/2016 | 9:33

Không chấp hành hiệu lệnh và không đội mũ bảo hiểm xử phạt thế nào?

Người điều khiển, người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” hoặc đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” không cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông trên đường bộ thì bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá