Thủ tục sang tên chính chủ cho xe gắn máy như thế nào? Thứ ba, 22/11/2016 | 9:26

Thủ tục sang tên chính chủ cho xe gắn máy như thế nào?

Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04 tháng 04 năm 2014 của Bộ Công an quy định rất rõ thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển phương tiện, kể cả với trường hợp xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá