Gây tai nạn giao thông do biển báo giao thông lỗi, có bị xử phạt? Thứ hai, 27/6/2016 | 9:12

Gây tai nạn giao thông do biển báo giao thông lỗi, có bị xử phạt?

Tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi bên trái...

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá