Người đi bộ vi phạm luật giao thông, bị phạt thế nào? Thứ tư, 20/4/2016 | 14:12

Người đi bộ vi phạm luật giao thông, bị phạt thế nào?

Những vi phạm của người đi bộ khi tham gia giao thông được xử lý theo quy định tại Nghị định 171/2013/NĐ-CP.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá