Không đăng ký xe máy điện, CSGT phạt kiểu gì theo NĐ 171? Thứ sáu, 22/4/2016 | 9:7

Không đăng ký xe máy điện, CSGT phạt kiểu gì theo NĐ 171?

Kế hoạch bắt buộc đăng ký xe máy điện cứ lùi mãi trong khi quy định xử phạt xe máy điện theo NĐ 171 có hiệu lực từ lâu. Vậy CSGT sẽ phải phạt kiểu gì?

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá