Phương tiện nào được ưu tiên khi qua phà? Thứ ba, 14/5/2019 | 9:28

Phương tiện nào được ưu tiên khi qua phà?

Trong trường hợp các xe cùng loại ưu tiên đến bến phà, cầu phao thì xe nào đến trước được qua trước.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá