Quy định mới về bồi thường chậm chuyến bay Thứ tư, 20/9/2017 | 9:12

Quy định mới về bồi thường chậm chuyến bay

Bộ GTVT vừa ban hành thông tư mới liên quan đến việc phục vụ hành khách tại cảng hàng không.

  • Ngày :