Giấy phép hành nghề đăng kiểm bị thu hồi trong trường hợp nào? Thứ hai, 20/5/2019 | 16:20

Giấy phép hành nghề đăng kiểm bị thu hồi trong trường hợp nào?

Người được cấp chứng nhận đăng kiểm viên mới được hành nghề kiểm định xe ô tô, nhưng bị thu hồi giấy chứng nhận trong một số trường hợp.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá