Vi phạm, không chấp hành hiệu lệnh CSGT ngày Tết bị phạt bao nhiêu? Thứ ba, 5/2/2019 | 16:15

Vi phạm, không chấp hành hiệu lệnh CSGT ngày Tết bị phạt bao nhiêu?

Người điều khiển phương tiện vi phạm nếu không dừng xe khi có yêu cầu của CSGT sẽ bị phạt tiền và áp dụng hình phạt phạt bổ sung...

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá