Dừng đỗ xe trên cầu thế nào? Thứ hai, 29/10/2018 | 10:38

Dừng đỗ xe trên cầu thế nào?

Theo luật sư, việc dừng đỗ xe trên cầu trong trường hợp khẩn cấp vẫn được pháp luật chấp nhận, tuy nhiên, phải dừng đỗ sát mép đường bên phải.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá