Bằng lái xe bị sai thông tin, đổi lại thế nào? Thứ tư, 22/8/2018 | 15:56

Bằng lái xe bị sai thông tin, đổi lại thế nào?

Bà Nguyễn Thị Phượng (Nghệ An) hỏi: Nếu giấy phép lái xe do trung tâm sát hạch cấp bị sai thông tin thì việc chỉnh sửa thuộc trách nhiệm của trung tâm hay của người được cấp giấy phép? Thủ tục chỉnh sửa như thế nào?

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá