Đèn xanh không đi, bị phạt bao nhiêu? Thứ ba, 3/4/2018 | 10:6

Đèn xanh không đi, bị phạt bao nhiêu?

Vượt đèn đỏ bị phạt, có tín hiệu đèn xanh mà không đi cũng bị phạt nặng không kém.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá