Trời mưa, có nên đi xe đạp điện? Thứ hai, 15/5/2017 | 14:49

Trời mưa, có nên đi xe đạp điện?

Dù xe đạp điện hiện nay đã được cải tiến rất nhiều về công nghệ, nhưng các kỹ thuật viên khuyên rằng, nên hạn chế đi xe đạp điện dưới trời mưa.

  • Ngày :