Bảo hiểm xe máy hết hạn phạt bao nhiêu tiền? Thứ ba, 30/5/2017 | 9:3

Bảo hiểm xe máy hết hạn phạt bao nhiêu tiền?

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không có, hoặc không mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm có thể bị phạt tiền từ 80.000 đồng đến 120.000.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá